top of page

SÁBADOS DE ROBÓTICA

Sábados:

Turno de mañan de 11 a 12.30

Turno de tarde de 16 a 17.30

Presentamos a tecnoloxía aos nenos e nenas dunha forma lúdica, onde o aprendizaxe se realiza a través do xogo, animándolles a ser os futuros científicos, enxeñeiros e programadores.

 

Neste aspecto, coa robótica os nenos e nenas aprenden por unha banda a programación informática necesaria para controlar un robot, e doutra banda, quizá máis importante, aprenden a pensar de maneira lóxica, creando supostos e relacións entre os sensores e motores que lle axudan a crear un pensamento inductivo e deductivo. Este desenvolvemento da maneira de pensar, fará que os menores vexan de forma implícita a utilidade dos coñecementos aprendidos en matemáticas ou física.

 

Os menores posúen, polo xeral, unha baixa tolerancia á frustración. Traballando con robots, afanse a equivocarse, a resolver os conflitos e a chegar eles mesmos a unha solución ou a múltiples solucións. Aprenden a detectar os erros e de forma automática, revísanos, corrixen e solucionan.

A robótica ten pode achegar moitos beneficios para os menores:

 

 

  • Involúcranse activamente no seu propio proceso de aprendizaxe.

  • Desenvolven a intuición científica e de enxeñaría.

  • Potencian as súas habilidades de investigación e resolución de problemas, así como lectura, escritura, habilidades de presentación e creatividade.

  • Constrúe auto-pensadores que ademais son capaces de apreciar o valor do auto-motivación e de sentirse con recursos.

  • Permite que conseguir as súas metas transfórmese nun hábito.

  • Converterse nun autodidacta activo.

  • Fomenta a habilidade para resolver os problemas mediante estratexias centrándose no razoamento lóxico, analítico, e pensamento crítico. Esta habilidade é a base de moitos campos científicos así como doutras áreas profesionais.

  • Prepara aos teus fillos para enfrontarse ao mundo competitivo, especialmente nas ciencias tecnolóxicas, as de maior demanda na actualidade e no futuro.

Con estes talleres os nenos e nenas desenvolven talento, e poden realizar proxectos e solucións realmente sorprendentes que aos adultos chégannos a fascinar. A historia está nas súas mans.

 

Por agora, os adultos non podemos saber en que profesión traballarán os menores que xa realizaron varios talleres e idearon os seus propios mecanismos, poida que ese oficio aínda nin exista. Pero, seguramente, os que dominarán o futuro tecnolóxico, e por extensión, o mundo, están agora mesmo xogando con robots.

bottom of page